Polecamy

WYCIECZKI:

WYPRAWY CAŁODNIOWE:

 • BIAŁOWIEŻA
  Obiekty warte zwiedzenia: Muzeum Przyrodniczo-Leśne, Rezerwat Pokazowy Żubrów, Obszar Ochrony Ścisłej, Szlak Dębów Królewskich, ścieżka edukacyjna "Żebra Żubra", Park Pałacowy, Cerkiew Św. Mikołaja z ceramicznym ikonostasem, a także Ośrodek Edukacji Przyrodniczej i Ośrodek Edukacji Leśnej "Jagiellońskie". Przebieg trasy jest uzależniony od zainteresowań uczestników i od czasu, jaki mogą poświęcić na zwiedzanie poszczególnych obiektów.
 • OKOLICE HAJNÓWKI
  Szlak samochodowy - Hajnówka, Orzeszkowo, Topiło, Długi Bród, Werstok, Wojnówka, Starzyna, Jodłówka, Opaka Duża, Dobrowoda, Kleszczele, Jelonka, Dubicze Cerkiewne, Stary Kornin, Stare Berezowo, Szostakowo, Nowoberezowo, Hajnówka Na trasie głównymi atrakcjami są: Skansen Pszczelarski w Orzeszkowie, Skansen Kultury Białoruskiej "Baćkouśćyna" w Nowym Berezowie, a także ostoja ciszy wokół stawów na Topile wraz ze ścieżką edukacyjną "Leśne osobliwości", czy też kąpielisko wodne "Bachmaty" w Dubiczach Cerkiewnych oraz Ferma Strusi Afrykańskich w Dubiczach Cerkiewnych. Dodatkową atrakcją mogą być spotkania z mieszkańcami tego regionu, poznanie ich korzeni kulturowych, religijnych i historycznych oraz oryginalna, drewniana architektura zabudowań (długość trasy ok. 90 km). Szlak nie jest jeszcze oznakowany, dostępny jest folder z opisem głównych atrakcji wraz z mapką trasy.

WYPRAWY PÓŁ DNIOWE:

 • ZWIEDZANIE HAJNÓWKI
  Obiekty warte zwiedzenia: Sobór Św. Trójcy i Muzeum Kultury Białoruskiej. Dodatkową atrakcją jest targowisko - dni targowe: środa i sobota.
 • OKOLICE HAJNÓWKI
  Przebieg proponowanej trasy: Hajnówkbra - wyjazd drogą nr 685 na Białystok, na 7 km, w Nowosadach skręcamy do Narewki drogą nr 687, po przejechaniu 18 km docieramy do Świnoroj (ścieżka edukacyjna "Pod Dębami"), dalej jedziemy do Narewki (1,5 km) - z Narewki wyjeżdżamy drogą na Białowieżę, kierując się do Gruszek (3,5 km), gdzie swoją siedzibę ma Nadleśnictwo Browsk (Izba Leśna). Następnie jedziemy do Siemianówki (9 km), w której skręcamy na Babią Górę, aby dojechać do wieży widokowej przy zalewie wodnym (3 km); wracamy do Siemianówki i wyjeżdżamy z niej drogą na Tarnopol do Bondar (14,5 km) - z Bondar (tama) wracamy do Hajnówki drogą nr 687 przez Narewkę i Nowosady (długość trasy ok.100 km).
 • KRAINA OTWARTYCH OKIENNIC (TRZEŚCIANKA, SOCE, PUCHŁY)
  Przebieg proponowanej trasy: wyjeżdżamy z Hajnówki drogą nr 685 na Białystok, przejeżdżamy przez Narew (21 km) i po 32 km docieramy do Trześcianki. Krainę Otwartych Okiennic można przejechać robiąc pętlę Trześcianka - Soce (3,8 km) - Puchły (14 km) - Trześcianka (4 km); długość trasy ok.107 km.

 

SZLAKI TURYSTYCZNE

 • Hajnówka - Białowieża (zielony, 25 km)
  Szlak biegnie przez Rezerwat Krajobrazowy im. Władysława Szafera, który chroni florę i faunę Puszczy Białowieskiej oraz kurhany z X - XIII wieku. W połowie trasy, szlak przecina szosę Hajnówka - Białowieża, przechodząc przez Parking Zwierzyniec. Można tam zatrzymać się na dłuższy odpoczynek, wypić herbatę oraz coś zjeść (Zajazd Myśliwski). Dalej szlak prowadzi do Rezerwatu Pokazowego Żubrów, w którym można zobaczyć zwierzęta żyjące w Puszczy. Szlak kończy się w Białowieży.

 

 • Hajnówka - Narewka "Szlak walk partyzanckich" (czerwony, 22 km)
  Jest to doskonałe miejsce wypadowe na wycieczki po Puszczy Białowieskiej. Szlak rozpoczyna się w Hajnówce, biegnie przez rezerwaty przyrody: "Lipiny" i "Szczeko-towo". Rezerwat "Lipiny" został utworzony w celu zachowania jedynego na terenie Puszczy stanowiska dębu bezszypułkowego. Tajemniczy rezerwat "Szczekotowo" chroni starosłowiańskie cmentarzyska kurhanowe X - XIII wieku. Ciekawym obiektem znajdującym się na szlaku jest prawosławna kapliczka z cudownym źródełkiem, znana pod nazwą "Krynoczka". W 1999 r. obchodzono 150-lecie istnienia świątyni. Podążając dalej Lipińskim Traktem dociera się do wsi Świnoroje, gdzie znajduje się pole namiotowe, a także ścieżka dydaktyczna "Pod Dębami" Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Puszczy Białowieskiej". Szlak kończy się w Narewce.

 

 • Hajnówka - Orzeszkowo - Hajnówka "Szlak Śladami Powstania Styczniowego" (niebieski, 31 km)
  Szlak ma charakter obwodnicy turystycznej. Biegnie obrzeżami Puszczy do wsi Orzeszkowo, gdzie znajduje się pomnik powstańców rozstrzelanych w 1863 r. oraz krzyż z czasów II wojny światowej postawiony przez mieszkańców w podziękowaniu za ocalenie wsi przed spaleniem. Dalej szlak zagłębia się w leśne ostępy, doprowadzając do pomnika przyrody "Car Dąb". Jest on zaliczany do największych drzew w Puszczy i mimo tego, że od kilkunastu lat jest uschnięty to wciąż stoi, strzegąc lasu. Kierując się na wschód dotrzemy do trasy przejazdu kolejki wąskotorowej. Szlak biegnie przy rezerwacie "Głęboki Kąt", który został utworzony w celu ochrony boru świerkowego o charakterze borealnym. Szlak kończy się w Hajnówce.

   

 • Białowieża - Topiło (żółty, 19 km)
  Szlak biegnie głównymi drogami puszczańskimi przez rezerwaty: "Podcerkwa", "Berezowo", "Olszanka Myśliszcze", "Michnówka". Chronią one przede wszystkim miejsca bytowania motyli dziennych i kraśników. Szlak kończy się w leśnej osadzie Topiło, gdzie znajduje się końcowy przystanek kolejki wąskotorowej, a także ciekawe miejsce na odpoczynek pod drewnianą wiatą. Wokół znajdujących się tam stawów poprowadzono ścieżkę edukacyjną "Leśne Osobliwości".

   

 • Białowieża - Czerlonka Osada - Zwierzyniec (niebieski, 17 km)
  Szlak rozpoczyna się przy zabytkowym, drewnianym dworcu Białowieża Towarowa, prowadzi przez wsie Podolany I i Podolany II, do Ośrodka Edukacji Leśnej "Jagiellońskie". Dalej biegnie Trybem Jagiellońskim do Czerlonki, a stamtąd do Osady Zwierzyniec.

   

 • Białowieża - "Miejscami Pamięci Narodowej" (czerwony, 14 km)
  Szlak rozpoczyna się w Białowieży, biegnie niedaleko zabytkowego, drewnianego dworca Białowieża Towarowa, docierając do położonego w lesie Ośrodka Edukacji Leśnej "Jagiellońskie". Następnie przez wsie Podolany I i Podolany II wraca do Białowieży. Szlak pokrywa się częściowo ze ścieżką edukacyjną "Krajobrazy Puszczy".

   

 • Białowieża - Siemianówka (niebieski, 41 km)
  Szlak prowadzi przez Pogorzelce, gdzie zachowała się drewniana architektura wsi podlaskiej. Następnie biegnie przez uroczysko Stara Białowieża (tutaj znajduje się ścieżka edukacyjna "Szlak Dębów Królewskich i Książąt Litewskich"). Szlak przebiega przez Gruszki, Babią Górę (znajduje się tam wieża widokowa). Kończy się w Siemianówce, gdzie znajduje się prawosławna cerkiew p.w. Św. Jerzego Zwycięscy, z XVIII w. Ciekawostką jest fakt, że wieś leży poniżej poziomu wody Zalewu Siemianówka i jest chroniona wałem przed zalaniem.

   

 • Białowieża - Narewka (żółty, 21 km)
  Trasa szlaku biegnie przez wieś Pogorzelce i Uroczysko Stara Białowieża, gdzie znajduje się kilkusetmetrowa ścieżka edukacyjna - "Szlak Dębów Królewskich i Książąt Litewskich". Szlak prowadzi Drogą Narewkowską przez Janowo do Narewki.

   

 • Masiewo - Kosy Most - Narewka (tzw. Wilczy Szlak, zielony, 16 km)
  Szlak znajduje się na terenie Białowieskiego Parku Narodowego. Rozpoczyna się w uroczysku Kosy Most, gdzie postawiono wieżę widokową, przeznaczoną głównie do obserwacji ptaków w dolinie Narewki. Dalej szlak prowadzi do uroczyska "Wilczy Szlak" (od niego nazwano tą trasę), znajduje się tu dobrze zachowany białowieski grąd z dorodnymi dębami. Szlak prowadzi leśnymi drogami do uroczyska "Głuszec". Szlak kończy się w Masiewie, na tzw. Polanie Masiewskiej.

   

 • Masiewo - Uroczysko "Głuszec" - Masiewo (czerwony, 6,5 km)
  Jest to szlak okrężny wokół dawnego rezerwatu "Głuszec", włączonego w 1996 r. do Białowieskiego Parku Narodowego. Znajdują się tam torfowiska wysokie i wiele gatunków chronionych roślin (np. widłak cyprysowy). Szlak częściowo pokrywa się z Wilczym Szlakiem.

   

 • "Miejsce Mocy" (czarny, 5,5 km)
  Jest to starosłowiańskie miejsce kultu - kamienny krąg. Znajduje się tam tajemnicze skupisko drzew (w tym zniekształcone świerki, dęby, grusze i głogi). Radiesteci, którzy przeprowadzili badania tego miejsca, stwierdzili wysoki poziom tzw. pozytywnego promieniowania.

   

 • "Carska Tropina" (czarny, 4 km)
  Jest to dawna droga myśliwska, rozpoczynająca się przy wieży widokowej na Kosym Moście (na szlaku zostały wybudowane kładki i punkt widokowy nad rzeką Narewką).
Script logo