Puszcza Białowieska

Kompleks leśny położony na terenie Polski i Białorusi. Stanowi - niespotykane na skalę światową - duże walory przyrodnicze z największymi fragmentami lasu pierwotnego i największą populacją żubra na świecie.

Script logo